ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว

16/08/2016

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ฯพณฯ  นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนในกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo ครั้งที่ 276) โดยในการประชุมมีเอกอัครราชทูตประจำประเทศอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและความตระหนักรู้ต่ออาเซียนในญี่ปุ่น ในโอกาสที่ได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้ว
นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตประจำอาเซียนได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองภายในของญี่ปุ่น และสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อร่วมกันหาแนวนโยบายที่เหมาะสมในการดำเนินงานของอาเซียนต่อญี่ปุ่นต่อไป
Back to the list