ข่าวกิจกรรม


นักเรียนจาก Aoba-Japan International School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

18/08/2016

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 นักเรียนโครงการ Summer Camp จาก Aoba-Japan International School เยือนสถานอัครราชทูตฯ โดยมีนายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา กล่าวต้อนรับ และเจ้าหน้าที่สถานทูตได้บรรยายให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับประเทศไทย
นอกจากนี้ นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและให้เข้าชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit” ที่ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
Back to the list