ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยโซกะ

22/08/2016

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 Dr. Yoshihisa Baba อธิการบดีมหาวิทยาลัยโซกะ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความร่วมมือที่มีกับสถาบันการศึกษาของไทยด้วย
ปัจจุบันมีนักศึกษาไทย ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยโซกะ จำนวน 10 คน ส่วนใหญ่ ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Back to the list