ข่าวกิจกรรม


เยาวชนโครงการ Children’s International Festa 2016 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

23/08/2016

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เยาวชนจากโครงการ Children’s International Festa 2016 ซึ่งจัดโดย SOMOS International School จำนวน 20 คนพร้อมผู้ปกครอง เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทยในภาพรวมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเยี่ยมชมทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งยังร่วมรับประทานอาหารไทยอีกด้วย
Back to the list