ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน JTA Evening Cool Party

23/08/2016

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงาน JTA Evening Cool Party ซึ่งเป็นงานสังสรรค์ประจำปีของสมาชิกสมาคม Japan-Thailand Association โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ ได้พบปะสังสรรค์ และขยายเครือข่ายกับสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในโอกาสนี้ นายเทะสึเกะ คิตะยะมะ ประธานสมาคมฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยมีพัฒนาการทางการเมืองที่ก้าวหน้า และย้ำถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ในขณะที่เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวย้ำถึงความเป็นมิตรที่ดีของไทยและญี่ปุ่น และยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป
Back to the list