ข่าวกิจกรรม


คณะ วธอ. รุ่นที่ 3 เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

26/08/2016

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะนักศึกษาหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” (วธอ. รุ่นที่ 3) เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตภควัต ตันสกุล ระหว่างเดินทางทัศนศึกษาดูงาน ณ กรุงโตเกียว และเข้ารับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ “World Economy on the Edge of a Big Crisis” โดย Mr. Daisuke Kotegawa อดีตอธิบดีกระทรวงการคลังญี่ปุ่น
หลังจากนั้น คณะฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภาพวาดสีน้ำ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list