ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2016

28/08/2016

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Bowling Tournament 2016 ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว
ในปีนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญให้กล่าวเปิดการแข่งขันในฐานะประธาน ACT คนปัจจุบัน รวมถึงได้ร่วมแข่งขันพร้อมกับภริยา และสมาชิกทีมประเทศไทยจากสำนักงานต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 200 คน
ผลการแข่งขันปรากฏว่า เอกอัครราชทูตฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผู้เล่นของไทยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคะแนนรวมบุคคล และทีมประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รวมถึงได้รับรางวัลอื่นๆ ในเกือบทุกประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย 1)รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทการแข่งขันระหว่างภริยาเอกอัครราชทูตฯ 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทผู้เล่นชายที่ทำคะแนนได้สูงสุด และ 3) รางวัลชนะเลิศประเภทผู้เล่นหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด
ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีครบทั้งสิบแห่ง และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
Back to the list