ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงพลังงานและคณะ

25/08/2016

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานและคณะ ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุม Japan - Thailand Energy Policy Dialogue (JTEPD) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 ณ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือและผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยในปีนี้ ได้มีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานถ่านหิน ก๊าซ พลังานหมุนเวียนและมาตรการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งไทยจะสามารถนำองค์ความรู้ลัแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของญี่ปุ่นมาปรับใช้ได้ต่อไป
Back to the list