ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพบปะเกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น

29/08/2016

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมพบปะระหว่างองค์กรส่งและองค์กรรับ เกี่ยวกับการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น JAPAN International Training Cooperation Organization (JITCO) และสมาคมจัดหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ (TOMA) โดยมีผู้แทนจากบริษัทจัดหางานในประเทศไทย และองค์กรรับในประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมงานจำนวน 70 คน
ในโอกาสนี้ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยคณะจากสมาคมจัดหางานไทยไปทำงานต่างประเทศ (TOMA) ในโอกาสที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต
Back to the list