ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

29/08/2016

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2559 ฯพณฯ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการอาเซียน (ASEAN Committee in Tokyo) ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อแสดงความยินดีแก่นาย Shinsuke Sugiyama ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม โดยทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของญี่ปุ่นต่ออาเซียน นโยบายความมั่นคงในภูมิภาค และท่าทีของประเทศต่างๆ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีขึ้นที่ สปป.ลาว ในวันที่ 6-8 เดือนกันยายน ศกนี้
Back to the list