ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอเข้าพบเอกอัครราชทูตฯ

01/09/2016

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 59 นาย Leon Malazogu เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคอซอวอ ประจำประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย โดยได้หารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Back to the list