ข่าวกิจกรรม


ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

02/09/2016

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุมความร่วมือทางวิชาการ พม.-JICA ในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมสหวิชาชีพ (MSDHS – JICA Technical Cooperation Meeting on Strengthening MDTs) โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูล การคุ้มครองคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
Back to the list