ข่าวกิจกรรม


รองอัยการสูงสุดและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

02/09/2016

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายชุติชัย สาขากร รองอัยการสูงสุด ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการให้ความรู้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชุมชนไทยในญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559
Back to the list