ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ

02/09/2016

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายเคนซาคุ โมริตะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะ โดยงานเลี้ยงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และจังหวัดชิบะ ในการนำวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฯ มาปรุงเป็นอาหารไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์อาหารไทยและวัตถุดิบของจังหวัดชิบะให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยและญี่ปุ่น
Back to the list