ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ พบหารือนายธนาคารระดับสูงของญี่ปุ่น

02/09/2016

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้พบหารือกับผู้บริหารธนาคาร SMBC นำโดยนาย Takeshi Kunibe, President and CEO ซึ่งดำรงตำแหน่ง Chairman of Japanese Bankers Association และ Vice Chairman of Keidanren ด้วย เพื่อทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงสถานะและทิศทางการลงทุนของของนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย และนักลงทุนไทยในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list