ข่าวกิจกรรม


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายเทสุเกะ คิตะยะมะ

06/09/2016

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายเทสุเกะ คิตะยะมะ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ประธานสมาคมญี่ปุ่น-ไทย และประธานกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารซูมิโตโม มิตซุย  ผู้บริหารระดับสูงของสมาคมญี่ปุ่น-ไทย และกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่น-ไทย และทีมประเทศไทย เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดี   ทั้งนี้ นายเทสุเกะ คิตะยะมะ เป็นผู้มีผลงานการกระทำความดีความชอบในการสนับสนุนและการส่งเสริมผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
Back to the list