ข่าวกิจกรรม


คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Branding and Marketing Economy รุ่นที่ 6 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

06/09/2016

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ และภริยาให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร Smart Branding and Marketing Economy รุ่นที่ 6 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ คณะได้เข้าชมนิทรรศภาพวาดสีน้ำภายใต้ชื่อ “Flowers of Her Majesty Queen Sirikit” ด้วย
Back to the list