ข่าวกิจกรรม


ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคมและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

09/09/2016

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคมและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและประชุมเรื่องการประกันจ้างงานและอุทธรณ์ พร้อมทั้งเยี่ยมสถานประกอบการและแรงงานไทยในญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นอย่างเต็มที่
Back to the list