ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมและคณะผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 7 เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

09/09/2016

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 7 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน โอกาสนี้ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูล มาตรการป้องกันปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศและการคุ้มครองคนไทยในประเทศญี่ปุ่น
Back to the list