ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ

12/09/2016

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ โอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทวิภาคีและเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 10 - 14 ก.ย. 59
Back to the list