ข่าวกิจกรรม


บทความเกี่ยวกับงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ผวจ. ชิบะ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ จาก นสพ. Sankei

12/09/2016

บทความจาก นสพ. Sankei ประจำวันที่ 4 ก.ย. 2559
ภารกิจ ผวจ. ชิบะ รายสัปดาห์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2016 นายเคนซาคุ โมริตะ ผวจ. ชิบะ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯ และภริยาเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งสถานทูตฯ ได้นำวัตถุดิบจากจังหวัดชิบะ อาทิ เนื้อวัว กุ้งล็อบสเตอร์  มะเขือเทศ และอื่นๆ
มาปรุงเป็นอาหารไทย เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยและวัตถุดิบของจังหวัดชิบะให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง
มากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยและญี่ปุ่น ทั้งนี้ ผวจ. ชิบะพร้อมด้วยภริยาได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก
กับการต้อนรับที่อบอุ่นในครั้งนี้
ผวจ. โมริตะฯ รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยในปี 2012 และปี 2015 ได้ไปจัดงานประชาสัมพันธ์ จ. ชิบะ
ในประเทศไทย และยังได้เคยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถึง 2 ครั้ง
ระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวัน เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้กล่าวชักชวน จ. ชิบะ ให้เชื่อมความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเทคโนโลยีและสินค้าอุปโภคหรือผลิตภัณฑ์การเกษตร ด้าน ผวจ. โมริตะฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้จัดงานประชาสัมพันธ์ประเทศไทยรวมถึงสินค้าไทยที่ จ. ชิบะ ทั้งยังจะให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประเทศไทยทางวิทยุ โทรทัศน์หรือสื่ออื่นๆ ด้วย โดย ผวจ. โมริตะฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า งานเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้มีความหมายอย่างมากในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ จ. ชิบะ

Back to the list