ข่าวกิจกรรม


คณะจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดโคจิเดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต

12/09/2016

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 นายทาดะอะคิ โอคาดะ และคณะจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดโคจิ  
เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อพบหารืออัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการลงนามความร่วมมือระหว่างจังหวัดโคจิกับกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องความร่วมมือในการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กของประเทศไทยและจังหวัดโคจิ  โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการหารือแล้ว อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ซึ่งในโอกาสนี้ คณะจากจังหวัดโคจิได้ขอเรียนเชิญท่านเอกอัครราชทูตเดินทางไปเยือนจังหวัดโคจิด้วย
Back to the list