ข่าวกิจกรรม


ประธานสภานิติบัญญัติแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตเข้าพบหารือประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น

13/09/2016

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 59 เวลา 13:00 - 13:30 น. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งประเทศไทยและคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับนายชูอิชิ ดะเทะ ประธานวุฒิสภาญี่ปุ่น และต่อมาเมื่อเวลา 15:30 - 16:00 น. ได้เข้าพบหารือกับ นายทะดะโมะริ โอชิมะ ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น เพื่อหารือทวิภาคี ในโอกาสที่ประธานสภานิติบัญญัติเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทาง โดยในทั้งสองการหารือข้างต้น ฝ่ายญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีที่การลงประชามติรับรองร่างรัฐธรรมนูญของไทยเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 59 เป็นไปด้วยความราบรื่น พร้อมทั้งแสดงความมั่นใจและชื่นชมการดำเนินการด้านการปฏิรูปของรัฐบาลไทยที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับไทยอย่างเต็มที่
Back to the list