ข่าวกิจกรรม


ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคณะเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

15/09/2016

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารข้าราชการจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงาน และเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในบทบาทและการดำเนินงานของทีมประเทศไทยในความร่วมมือหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่น และแนวทางการสนับสนุนจากราชการส่วนกลางเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถของทีมประเทศไทย” ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list