ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เปิดงาน Thai Night in Kobe

20/09/2016

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เป็นประธานเปิดงาน Thai Night in Kobe ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้จัดขึ้น ณ Sorakuen Kaikan เมืองโกเบ โดยมีบุคคลสำคัญของญี่ปุ่น และคณะกงสุลต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา โอกาสนี้ ศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศไทย ได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ มาขับร้องและบรรเลงภายในงาน รวมถึงได้มีการสาธิตการแกะสลัก และการให้บริการอาหารไทย สำหรับแขกที่เข้าร่วมงานด้วย
Back to the list