ข่าวกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคิซากิเมืองไซตามะ เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

21/09/2016

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นคิซากิเมืองไซตามะ จ.ไซตามะ จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ นักเรียนได้รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น และได้มีการตอบ-ถามคำถามต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น
Back to the list