ข่าวกิจกรรม


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016

23/09/2016

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016 ที่อาคาร Ballesalle Tokyo Nihonbashi โดยมีนายฮิโรมิ ทากาวะ ประธาน JATA และนายเคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนระดับสูงจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก โดยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 รองนายกรัฐมนตรีและคณะ พร้อมด้วยนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดคูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ซึ่งก่อสร้างภายใต้แนวคิด Unique Thai Local Experience และ Women’s Journey Thailand เพื่อใช้ในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งการแสดงทางวัฒนธรรมและสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน จากสถาบันสิริกิติ์ด้วย
Japan Association of Travel Agent (JATA) Tourism Expo 2016 เป็นงานส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 26 โดยมีผู้ประกอบการประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 140 ประเทศ 1,000 คูหา
Back to the list