ข่าวกิจกรรม


คณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส. ) รุ่นที่ 3 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

23/09/2016

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 น.ส. จิราภรณ์ ตันติวงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ พร้อมด้วยคณะนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 3 ได้เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในบทบาทและการดำเนินงานของทีมประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของญี่ปุ่น  ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และในโอกาสนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตโดยนางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับ
Back to the list