ข่าวกิจกรรม


คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

26/09/2016

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 คณะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในบทบาทและการดำเนินงานของทีมประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยในประเทศญี่ปุ่น ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
Back to the list