ข่าวกิจกรรม


กลุ่มนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

27/09/2016

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 กลุ่มนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้การต้อนรับและกล่าวพูดคุยรวมถึงให้โอวาทแก่นักศึกษาที่มาเข้าพบ โดยมีนางสาวพรพิศ สมวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมด้วย
Back to the list