ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power

28/09/2016

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และคณะหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย กรุงโตเกียว ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด Isogo Thermal Power Station ของบริษัท J Power ซึ่งลงทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยถึง 4 กิกะวัตต์ และมีโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ 14 โรง และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากไบโอแมส 2 โรงในไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมคณะได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานถ่านหินสะอาด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกTags:   J Power

Back to the list