ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าพบหารือรัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ)

28/09/2016

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เข้าพบหารือกับ นาย Yosuke Tsuruho รัฐมนตรีประจำสำนักคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ดูแลเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอวกาศ) เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะสาขานวัตกรรมอาหาร หุ่นยนต์ อากาศยาน และการแพทย์ตามนโยบาย New S Curve ของไทย รวมทั้งความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิคของไทยเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทย และความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายร่วมกัน เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม และพลังงาน ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นต้องการที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับไทยอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน รวมถึงด้านอวกาศและดาวเทียมด้วย พร้อมทั้ง ขอคำแนะนำจากไทยต่อการจัดประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และการประชุม STS Forum ที่นครเกียวโต ซึ่งจะมีขึ้นในปลายสัปดาห์นี้
Back to the list