ข่าวกิจกรรม


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยอัครราชทูตเข้าพบประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

28/09/2016

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 59 ฯพณฯ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะ พร้อมด้วยอัครราชทูตภควัต ตันสกุล ได้เข้าพบหารือกับนายคิตายามะ ประธานคณะกรรมการบริหารสุมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมนโยบาย Food Innopolis ในภาคเอกชนของญี่ปุ่น โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ภาคเอกชนของญี่ปุ่น เกี่ยวกับรายละเอียด วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับจากนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นจะครบรอบ 130 ปีในปี พ.ศ. 2560
Back to the list