ข่าวกิจกรรม


ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้บริจาคเงินรายได้จากงานการกุศล

15/08/2016

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 นางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้บริจาคเงินรายได้จากงานการกุศล Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Bazaar 2016 ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และวัดพระบาทน้ำพุ นอกจากนี้ ยังได้บริจาคเงินรายได้จากการแสดงคอนเสริต์ Kishiko International ครั้งที่ 25 ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วย
Back to the list