ข่าวกิจกรรม


รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

30/09/2016

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น และการดำเนินงานของทีมประเทศไทย ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และในโอกาสนี้ คณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมทำเนียบสถานเอกอัครราชทูตด้วย
Back to the list