ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้บริหารระดับสูงของ JBIC และ Taiju Holdings

30/09/2016

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 59 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Tadashi Maeda, CEO and Executive Managing Director of Japan Bank for International Cooperation (JBIC) และนาย Yoshinari Yajima, CEO of Taiju Holdings และผู้แทนภาคเอกชนญี่ปุ่น โดยได้หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ทั้งสองเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แนบแน่นยิ่งขึ้นด้วย
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ และภริยา ยังใช้โอกาสนี้ในการเลี้ยงอำลา น.อ. สาธิต นาคสังข์ ผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือ ประจำกรุงโตเกียว ซึ่งกำลังจะพ้นหน้าที่เพื่อไปรับหน้าที่ใหม่ที่ประเทศไทย
Back to the list