ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูต เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่น และทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว

03/10/2016

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว ประจำเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งการประชุมทีมประเทศไทยเป็นโอกาสให้ทุกหน่วยงานไทยในประเทศญี่ปุ่นทั้งสถานทูต บีโอไอ พาณิชย์ เกษตร อุตสาหกรรม แรงงาน ผู้ดูแลนักเรียน ททท. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร เศรษฐกิจการคลัง รวมทั้งภาคเอกชน เช่น การบินไทย และ ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกสิกรไทย ได้บูรณาการข้อมูลและผลงานการดำเนินการ รวมทั้งประสานนโยบาย และกระชับความร่วมมือระหว่างกัน โดยในครั้งนี้ สำนักงานไทยจากทั่วประเทศญี่ปุ่น อาทิ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ททท. สำนักงานโอซากา การบินไทย สาขาโอซากาและฟุกุโอกะ เป็นต้น ได้เดินทางมาร่วมการประชุมด้วย และที่ประชุมได้หารือถึงผลดำเนินงานของหน่วยงานทีมประเทศไทยในปี 2559 และแผนการดำเนินการปี 2560 แผนการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นของสำนักงานต่างๆ และ แผนการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Back to the list