ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ และภริยาได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารของเขตชินากาวะ

05/10/2016

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค และภริยาได้ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสารของเขตชินากาวะ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย รวมถึงอาหารไทย
นอกจากนี้ ยังใช้โอกาสดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์แผนกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 
Back to the list