ข่าวกิจกรรม


ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ จังหวัดคะนะกาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

06/10/2016

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 59 นาย Osamitsu Yamada ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะสะกิ จังหวัดคะนะกาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อแนะนำตนเอง รวมถึงกิจกรรมของหอการค้าฯ และเชิญเข้าร่วมงาน Kawasaki International Eco-Tech ในปี 2560

โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับเมืองคะวะซากิ โดยหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองคะวะซากิฯ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือระหว่างกันเมื่อปี 2554 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระว่างภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ได้มีการก่อสร้าง Kawasaki Pathumthani Industrial Park (KPIP) ภายในนิคมอุตสาหกรรมชุมนุมทรัพย์ เพื่อรองรับบริษัทจากเมืองคะวะสะกิที่ไปลงทุนในประเทศไทยจำนวนมาก ด้วย
Back to the list