ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ "Symposium: Towards the 50th Anniversary of ASEAN - ASEAN - Japan Relations and Regionalism"

07/10/2016

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) ได้เป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการ "Symposium: Towards the 50th Anniversary of ASEAN - ASEAN - Japan Relations and Regionalism" ซึ่ง ASEAN - Japan Center และ ACT ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำไปสู่การฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนในปี 2560 โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาครัฐบาลเข้าร่วมกว่า 300 คน
 
ในการบรรยาย เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้กล่าวถึงเรื่อง "มุมมองของอาเซียนต่อความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น" ซึ่งมีความใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม และการพัฒนาในภูมิภาค ซึ่งญี่ปุ่นสามารถขยายบทบาทในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำในอาเซียน เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและการพัฒนาในภูมิภาค ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นจะยิ่งแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งเอเชีย

ภายหลังการสัมมนาวิชาการ ได้มีการจัดงานเลี้ยงรับรอง ซึ่งเอกอัครราชทูตบรรสานฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว โดยมีนายโนะบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างปนะเทศญี่ปุ่นเป็นแขกเกียรติยศ และมีเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง ๆ ของญี่ปุ่นเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในสังคมญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง เพื่อนำไปสู่โอกาสการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนในปี 2560 กอปรกับเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทนำของไทยในอาเซียน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยในการเป็น Gateway เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน 
Back to the list