ข่าวกิจกรรม


อัครราชทูตที่ปรึกษาเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นศูนย์บริการสารสนเทศบัณฑิตไทยในญี่ปุ่น

11/10/2016

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ เป็นประธานในการเปิดงานปฐมเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นศูนย์บริการสารสนเทศบัณฑิตไทยในญี่ปุ่นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต
ศูนย์บริการสารสนเทศบัณฑิตไทยในญี่ปุ่น ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประเทศไทยได้เปิดบริการสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นได้มีโอกาสเรียนและศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย หรือ E-Learning
Back to the list