ข่าวกิจกรรม


นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

14/10/2016

ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น
ในวันนี้ (14 ต.ค. 2559) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยเมื่อเวลา 13.05 น. นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เดินทางมาลงนามถวายอาลัย โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี นักการเมือง และข้าราชการระดับสูงของญี่ปุ่น ได้ทยอยเดินทางมาลงนามถวายอาลัยตลอดทั้งวัน อาทิ นายทะดะโมะริ โอชิมะ ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายฟุมิโอะ คิชิดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นายยะสึฮิสะ ชิโอะซะกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการสังคม นางโทะโมะมิ อินะดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายโนะบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายนัทสึโอะ ยะมะงุจิ หัวหน้าพรรคโคเม น.ส. เรงโฮ หัวหน้าพรรค DP
Back to the list