ข่าวกิจกรรม


สมเด็จพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ญี่ปุ่นแสดงความเสียพระทัยกรณีการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

14/10/2016

ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น
ในวันนี้ (14 ต.ค. 2559) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยเมื่อเวลา 13.45 น. สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายชิคะโอะ คะวะอิ ราชเลขาธิการ สำนักพระราชวังญี่ปุ่น เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญข้อความแสดงความเสียพระราชหฤทัยอย่างสุดซึ้งผ่านทางนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตฯไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล และประชาชนไทย นอกจากนี้  เจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายโนบุตาเกะ โอดะโนะ ราชเลขาธิการในพระองค์แห่งมกุฎราชกุมารญี่ปุ่น และ เจ้าชายอะกิชิโนะ และพระชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นางจุนโกะ โยะโกะตะ ที่ปรึกษาพิเศษประจำพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญข้อความแสดงความเสียพระทัยผ่านทางเอกอัครราชทูตฯ ไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ รัฐบาล และประชาชนไทยด้วยเช่นกัน
Back to the list