ข่าวกิจกรรม


การลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

16/10/2016

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้เปิดสมุดลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่น และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามถวายอาลัย ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นั้น
ประชาชนชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวญี่ปุ่น ต่างหลั่งไหลมาร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างคับคั่ง โดยในห้วงวันที่ 15 – 16 ต.ค. 2559 มีจำนวนผู้เข้าร่วมลงนามถวายอาลัยกว่า 1,800 คน ในจำนวนนี้ประกอบด้วยนายฮิโรชิ โมโตมุระ รองประธานสมาคมธุรกิจไทย – ญี่ปุ่น และอดีตผู้จัดการทั่วไปธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิ นายฮิโรอะกิ ฟูจิอิ ประธาน Mori Arts Center และอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายทาเคชิ ฮามาโนะ นายกเทศมนตรีเขตชินากาวะ สมาชิกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์
Back to the list