ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

22/10/2016

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 นายฮิโรชิ โอกาวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้หารือกับเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกระดับ และขอให้ประชาชนชาวไทยก้าวผ่านความเสียใจได้โดยเร็ว
Back to the list