ข่าวกิจกรรม


ประชาชนชาวไทยและญี่ปุ่นในเขตคิวชูได้จัดพิธีทางศาสนา ณ วัดพุทธ Syoumon-Ji เพื่อถวายเป็นสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

23/10/2016

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ประชาชนชาวไทยและญี่ปุ่นในเขตคิวชูได้จัดพิธีทางศาสนา ณ วัดพุทธ Syoumon-Ji เพื่อถวายเป็นสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน
Back to the list