ข่าวกิจกรรม


ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ได้ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

25/10/2016

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายเออิเคอิ ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ได้ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับประชาชนชาวไทย อีกทั้งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นขึ้นยิ่งขึ้น
Back to the list