ข่าวกิจกรรม


ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนาเข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

25/10/2016

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นางสาวลักษมี ศรีสมเพชร ประธานสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา ได้เข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีนายภควัต ตันสกุล อัครราชทูต ให้การต้อนรับ
Back to the list