ข่าวกิจกรรม


เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Festival

30/10/2016

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 59 เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค ได้เป็นประธานเปิดงาน ASEAN Festival ซึ่งจัดโดยเครือข่ายเยาวชนอาเซียนในญี่ปุ่น (ASEAN Youth Network in Japan) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างเยาวชนของอาเซียนและญี่ปุ่น ผ่านการแสดงวัฒนธรรของประเทศต่าง ๆ และการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยในงานเยาวชนอาเซียนและญี่ปุ่นได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และมีการฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศไทยและการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศอาเซียน โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตบรรสานฯ ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน รวมทั้งแสดงความยินดีที่เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2559 เยาวชนอาเซียน 70 คนได้มาศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประเทศไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศของตนTags:   ASEAN Festival

Back to the list