ข่าวกิจกรรม


กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 43

01/11/2016

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการของเยาวชนไทยจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 43 ณ National Olympics Memorial Youth Center กรุงโตเกียว โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2559 เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนอาเซียน โดยมีนางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม New Otani
Back to the list